Prana Healing Arts

Integritetspolicy

Integritetspolicy & Personuppgiftspolicy/GDPR Policy – Prana Healing Arts AB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Personuppgiftsansvar

Vid beställning ingår du avtal direkt med PHearts Malmö AB (org nr 556995-8977) som är personuppgiftsansvarig
Kontaktuppgifter:
PHearts Malmö AB
Östra Förstadsgatan 15c
21132 Malmö
Mail: info@pranaha.se
Telefon: 073-520 09 16

Insamling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel ordernummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur samlar vi in personuppgifter?

PHearts Malmö AB registrerar och samlar in uppgifter om Kunden i samband med Bokning/köp. Dessa uppgifter tillförs av Kunden genom bokning i vårt bokningssystem. Det är uppgifter om namn och kontaktuppgifter som samlas in.

Hantering och lagring av personuppgifter

PHearts Malmö AB behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att personuppgifter behandlas både med stöd av fullgörande av avtal för att administrera kundförhållandet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. När du i samband med bokning lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt GDPR (2016:679). Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra det avtal i vilket du är part.

Hantering och lagring av personuppgifter

Rättslig grund för behandling och syfte med behandling av dina personuppgifter

PHearts Malmö AB behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att personuppgifter behandlas både med stöd av fullgörande av avtal för att administrera kundförhållandet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. När du i samband med bokning lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt GDPR (2016:679). Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra det avtal i vilket du är part.

Administrera din beställning

För att kunna administrera din beställning använder vi de personuppgifter som tillhandahållits vid bokning/ köptillfället.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och telefonnummer för att identifiera dig. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information

När du har gjort en beställning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och information om din bokning via mail samt att vi kan komma att använda ditt telefonnummer för SMS-meddelanden.

Marknadsföring

Kundinformation används även i marknadsföringssammanhang. Vårt kundregister används för utskick av nyhetsbrev med aktuella erbjudanden samt information om verksamheten. Dessa nyhetsbrev kan du med enkelhet avregistrera dig från genom en länk i respektive nyhetsbrev.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande redovisning.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

ersonuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt till information

Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Invända mot direktmarknadsföring

Du har en rätt att invända mot att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring så som nyhetsbrev eller information om erbjudanden. Våra nyhetsbrev kan du med enkelhet avregistrera dig från genom en länk i respektive nyhetsbrev.

Välkommen till Prana Healing Arts

Boka din behandling idag.